”Schack i skolan”

Projektet ”logiskt tänkande via schackspel” har inletts i början av september inom skolan.
Vi har börjat med projektet med en dags schack i veckan på Broholmskolan.  Totalt deltar nu ca 60 barn i verksamheten.

Vår förhoppning är att de övriga skolorna ska ”haka på” projektet för att främja barnens utveckling.

John Löfgren jobbar med projektet tillsammans med sällskapets ordförande (Peter Fransson).

Kommentera