Ungdomsschackets avslutning våren 2018.

AVSLUTNING – Våren 2018.

Tisdagen den 22 maj Kl. 18.00

Anmälan SMS : 0760 – 617 108
Berätta hur många som kommer och
vilken familj det gäller!

Senast fredagen den 18 maj.

Välkomna!