Ungdomsschack – onsdagar

Nu är nybörjargruppen i full gång, snart
finns det inte plats för fler ungdomar.
Vi startar inom kort en ny grupp.

P1080108

P1080109

P1080110

P1080112
John Löfgren hjälper barnen !
P1080113

P1080114Anmälan görs till:
Ungdomsledare:                      Ordförande:
John Löfgren                                 Peter Fransson
0739 – 08 04 85                          0760 – 61 71 08